Do góry

Armatura chłodnicza i do gazu
Zawory bezpieczeństwa - typ ZBKk

Budowa

Zawory bezpieczeństwa typu ZBKk tworzą typoszereg siedmiu wielkości w zakresie DN 10÷50 mm, gdzie DN oznacza nominalną średnicę przelotu w gnieździe zaworu. Minimalne średnice gniazda oznaczone w Ø jest podane na rysunku.
Zawory te wykorzystywane są z zasadzie tylko w wersji kątowej kołnierzowej, zawór ZBKk10 wykonany jest dodatkowo z gwintowym przyłączem wylotu.
Konstrukcja zaworów odpowiada wymaganiom przepisów Dozoru Technicznego.
Korpus wykonany jest jako spawany ze stali węglowej. Grzybek, prowadzenie grzybka, gniazdo w miejscu styku z uszczelką oraz trzpień wykonane są ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie zamknięcia głównego stanowi wkładka grzybka wykonana z teflonu.
Grzybek zaworu posiada ograniczenie skoku za pośrednictwem trzpienia oporowego, zabezpieczającego go przed wyrzuceniem z gniazda. Przez dobór luzów konstrukcyjnych w układzie grzybek prowadnica istnieje niebezpieczeństwo nie uzyskania szczelności po zadziałaniu zaworu. Zastosowane w zaworach sprężyny śrubowe umożliwiają regulację ciśnienia otwarcia zaworów w zakresie 0,8 do 1,4 MPa i 1,4 do 2,5 MPa.
W zależności od ciśnienia nastawy stosuje się jedna lub dwie sprężyny. W zaworach bezpieczeństwa przeznaczonych dla górnictwa oznaczonych np. ZBKk 15÷1,8/G, uszczelki ze stopu aluminium zastąpione zostały uszczelkami z miedzi.

 

Dane techniczne

Czynnik roboczy - propan-butan (LPG), amoniak (R717) i inne czynniki chłodnicze nie działające agresywnie na stal węglową, stopy aluminium i teflon.

Zakres temperatur roboczych od -40 do +140o C.
Maksymalne ciśnienie nastawy wynosi
  0,8 MPa ÷ 2,5 MPa


Wartość ciśnienia pełnego otwarcia nie przekracza wartości ciśnienia nastawy powiększonego o 10%.

Wartość ciśnienia szczelnego zamknięcia nie jest niższa od wartości ciśnienia nastawy pomniejszonego o 15%.


 

 


 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A.: zawory bezpieczeństwa - typ ZBKk  Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać typ zaworu, średnicę nominalną, ciśnienie nastawy w MPa, czynnik roboczy i odbiór np.:
ZBKk 15-1,8; R&17,UDT, co oznacza: zawór bezpieczeństwa typu ZBKk o średnicy nominalnej 15, ciśnieniu nastawy 1,8 MPa, czynnik R717, odbiór UDT.
Uwaga: Dla zaworów ZBKk10 z króćcem wylotowym gwintowanym należy dodatkowo podać "z króćcem wylotowym gwintowanym".

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji