Do góry

Przetargi

 

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW DLA WUCH "PZL-DĘBICA" S.A.

 
2018-12-19
Dotyczy: Projekt POIR 01.01.01-00-0641/15
Informujemy, że zapytanie ofertowe z dnia 2018.12.10 na rozbudowę strony internetowej zostało rozstrzygnięte.
Wybrana oferta: BIGCom Rzeszów.
Kryterium oceny: Najniższa cena.
 
 
2018-12-10

Dotyczy: POIR.01.01.01-00-0641/15

Zapytanie ofertowe na rozbudowę strony internetowej

Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe na rozbudowę strony internetowej

 
 
2018-09-12
Dotyczy: Projekt POIR 01.01.01-00-0641/15
Informujemy, że zapytanie ofertowe HZ-1 Nr 17 z dnia 2018.08.14 na zakup stacji roboczej zostało rozstrzygnięte.
Wybrana oferta: ASCAD Rzeszów.
Kryterium oceny: Najniższa cena.
 
 
2018-09-06
Dotyczy: Projekt POIR  02.01.00-00-0070/17
Informujemy, że zapytanie HZ-1 Nr 1 zostało anulowane bez rozstrzygnięcia.
 
 

2018-08-14

Dotyczy: POIR.01.01.01-00-0641/15

Zapytanie ofertowe na zakup stacji roboczej: sztuk 1

Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe na zakup stacji roboczej

 
 

2018-06-27

Dotyczy: Projekt POIR.02.01.00-00-0070/17

Zapytanie ofertowe na zakup spawarek TIG z chłodzonym uchwytem spawalniczym

Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe na zakup spawarek TIG

 

 

2018-03-01

Wyniki postępowania w sprawie zapytania ofertowego z dn. 2018-01-26:
 
Firma WUCh „PZL-Dębica” SA informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na zakup laptopów – sztuk 7 - w ramach projektu pt. Opracowanie innowacyjnej technologii pompy ciepła powietrze-woda PCNG ( Pompa Ciepła Nowej Generacji) w ramach działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako Wykonawcę wybrano:
Delkom 2000 Sp z o.o. 84 – 200 Wejherowo.
Kryteria oceny : najniższa cena

 

 

2018-02-21

Wyniki postępowania w sprawie zapytania ofertowego z dn. 2018-01-24 na zakup miernika chropowatości powierzchni .

Szczegóły w załączniku Wyniki postępowania w sprawie zapytania ofertowego na zakup miernika chropowatości

 

 

2018-01-26

Zapytanie ofertowe z dn. 2018-01-26 na zakup laptopów.

Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe na zakup laptopów

 

 

2018-01-24

Zapytanie ofertowe z dn. 2018-01-24 na zakup miernika chropowatości powierzchni.

Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe na zakup miernika chropowatości powierzchni z przesuwem wzdłużnym i poprzecznym 

 

 

2017-11-30

Informujemy, że zapytanie z dnia 2017.10.09 zostało anulowane bez rozstrzygniecia.

 

2017-10-26

Zapytanie ofertowe z dn. 2017-10-26 na opracowanie koncepcji i pełnej dokumentacji technicznej

wraz z wszystkimi wymaganymi prawem projektami, niezbędnymi do prawidłowego wykonania

realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja istniejącej hali produkcyjnej".

 

Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji i pełnej dokumentacji technicznej - modernizacja istniejącej hali produkcyjnej

 

 

2017-10-09

Zapytanie ofertowe z dn. 2017-10-09 na zakup komputerów komputerów stacjonarnych.

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji