Do góry

Szkolenia

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych "PZL - Dębica" S.A. jako jeden z najstarszych w kraju producentów przemysłowych urządzeń chłodniczych, od dnia 28 listopada 1996r prowadzi koncesjonowaną przez MEN (Zaświadczenie KO.I 6/96) działalność szkoleniową przeznaczoną dla obsługi technicznej urządzeń i instalacji - w tym bezrobotnych ( wpis WUP Rzeszów 2.18/00072/2006) pt.:

 

"OBSŁUGA, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH"

 

 

Działalność prowadzimy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z dnia 27 lutego 2006r).
Wspólnie z Młodzieżowym Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym w Pustyni k/Dębicy oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Tarnowie organizujemy kurs szkoleniowy, bezpośrednio u producenta urządzeń chłodniczych, zapewniając uzyskiwanie wysokiej efektywności kształcenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.
Kursy adresowane są do odbiorców i użytkowników urządzeń chłodniczych: przemysłu mięsnego, drobiarskiego, mleczarskiego, piwowarskiego, chemicznego, farmaceutycznego, owocowo- warzywnego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, sportu, itp.
Celem kursu jest:

 

  • zapoznanie uczestników z budową i działaniem przemysłowych urządzeń chłodniczych,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń chłodniczych,
  • uzyskanie kwalifikacji i uprawnień obowiązujących przy obsłudze urządzeń chłodniczych.
 
Program kursu obejmuje tematy z zakresu obsługi i eksploatacji wszystkich typów produkowanych urządzeń chłodniczych a w szczególności:
 
  • podstawy chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji,
  • budowa sprężarek i zblokowanych agregatów chłodniczych,
  • automatyka w urządzeniach chłodniczych,
  • eksploatacja urządzeń chłodniczych i bhp,
  • instalacje urządzeń chłodniczych,
  • oraz zagadnienia energetyczne związane z obsługą urządzeń chłodniczych.
 
Uprawnienia:
Uczestnicy kursu otrzymują "Zaświadczenia o ukończeniu kursu" (wzór MEN-III/1) a po zapoznaniu z zagadnieniami energetycznymi (Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.) oraz zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, wymagane Świadectwa Kwalifikacji.
 

Kursy trwają 7dni (58 godzin teorii i 12 godzin ćwiczeń praktycznych) i realizowane są cyklicznie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Rozpoczęcie kolejnych kursów uzależnione jest od ilości zgłoszeń. Po zebraniu grupy szkoleniowej firma lub uczestnik otrzymują szczegółowe informacje organizacyjne.

 

KURS POCZĄTKOWY - SZKOLENIA OZONOWE

 

Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP Oddział w Dębicy z siedzibą w WUCh ?PZL-Dębica? S.A. prowadzi cykl szkoleń w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową, kończących się egzaminem oraz wydaniem świadectw kwalifikacyjnych (www.simpdebica.republika.pl).
Kurs początkowy przeznaczony jest dla osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami. Na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną Nr 09 SIMP, uczestnicy otrzymują Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.


Kontakt: 14 - 6807241 / 242, e-mail: kadry@pzl-debica.com.pl, fax 14 - 670 23 20

 


 Formularz zgłoszeniowy

 

 

Poniżej można pobrać formularz zgłozeniowy do szkolenia "Obsluga, eksploatacja i konserwacja amoniakalnych urzadzen chłodniczych".

Pobierz formularz w formacie PDF

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji