Do góry

Montaż i uruchomienie

Nasza firma jako projektant oraz wytwórca urządzeń do instalacji chłodniczych i gazowych oferuje kompletne usługi w zakresie montażu i uruchamiania dostarczanych urządzeń przez własną ekipę serwisową oraz przeszkolenia obsługi. Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić też jedynie nadzór nad montażem i uruchomieniem.

 

Przeprowadzany przez specjalistów WUCH „PZL-Dębica” S.A. nadzór nad montażem lub montaż dostarczonych urządzeń zabezpiecza kontrolę poprawności wykonywanych połączeń mechanicznych i elektrycznych.

 

Nadzór nad uruchomieniem oraz uruchomienie urządzeń obejmuje między innymi:

  • próby po zakończeniu montażu,
  • wyregulowanie parametrów w różnych trybach pracy,
  • nastawy systemu sterowania zgodnie z procesami technologicznymi na obiekcie i potrzebami Inwestora,
  • przekazanie urządzeń do eksploatacji.

 

Prace związane z uruchomieniem mogą być przeprowadzane zarówno z innymi pracami (nadzór nad montażem, montaż) jak i w charakterze oddzielnego typu prac. Dodatkowo, w ramach usługi uruchomienia urządzenia oferujemy przeszkolenie personelu Klienta w zakresie eksploatacji urządzeń.

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji