Do góry

Armatura chłodnicza i do gazu
Zawory do manometrów typu ZMP i ZMK

Zawory do manometrów przeznaczone są głównie do lądowych i morskich urządzeń chłodniczych – amoniakalnych i freonowych. Zawory te umożliwiają przyłączenie manometru w celu pomiaru ciśnienia czynnika w instalacjach lub urządzeniach.

Zawory tego typu można stosować również w urządzeniach o ogólnym przeznaczeniu na czynniki chemiczne obojętne.

 

BUDOWA
Zawory do manometrów wykonywane są jako zawory półhermetyczne w następujących odmianach:
  • przelotowe – z końcówką przyłączeniową przystosowaną do bezpośredniego przyspawania zaworu do przewodu (typ ZMPp-2) oraz końcówką gwintowaną, umożliwiającą połączenie zaworu przez element złączny (typ ZMPg-2,) z elementem dławiącym pulsację ciśnienia;
  • kątowe – z końcówką do przyspawania (typ ZMKp-2) z elementem dławiącym pulsację ciśnienia;
 
DANE TECHNICZNE
  • czynnik roboczy: R717 lub inny czynnik nie działający agresywnie na stal węglową, stopy aluminium i gumę
  • przystosowanie do pracy w urządzeniach lądowych i morskich
  • zakres roboczych temperatur: od –40oC do +135oC
  • zakres ciśnień: wg tabeli

Typ
Masa
(kg)
 
Średnica nominalna
DN
Ciśnienie (MPa)
próbne
max robocze w temperaturze
na wytrzymałość
(hydrauliczne)
na szczelność
(gazowe)
-30oC ¸ +135oC
-40oC ¸ -31oC
ZMPp-2
0,35
3
4,2
2,5
2,5
1,2
ZMPg-2
0,35
3
4,2
2,5
2,5
1,2
ZMKp-2
0,32
3
4,2
2,5
2,5
1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji