Aktualności

Projekt współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica” S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu:

„Opracowanie innowacyjnej technologii pompy ciepła powietrze – woda PCNG (Pompa Ciepła Nowej Generacji)”

Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie pompy PCNG z jedyną na świecie przełomową technologią bezpośredniego poboru energii cieplnej z powietrza atmosferycznego opartą o przemiany politropowe, które do tej pory nie były stosowane w żadnych systemach grzewczych.

Pompa przeznaczona do ogrzewania różnego typu instalacji c.o. i c.w.u. oraz wytwarzania chłodu przyczyni się
do znacznej redukcji kosztów w porównaniu do systemów grzewczych opartych na konwencjonalnych rozwiązaniach produkcji ciepła jak węgiel, gaz, ropa, drewno, itp.

 

Na problem badawczy składają się ograniczenia w dotychczas stosowanej technologii jak niska sprawność COP, niska temperatura zasilania, wymóg dodatkowego źródła ciepła, wysoka emisja zanieczyszczeń atmosferycznych oraz  wysokie koszty produkcji ciepła. Proponowane rozwiązanie ma wyeliminować te wady.

W ramach projektu prowadzone będą prace badawcze dotyczące sprawności pompy ciepła, sterowania i monitorowania danych. Opracowane zostaną cechy konstrukcyjne, kinematyczne i termodynamiczne oraz przemian politropowych. Zostanie zaprojektowany prototyp pompy ciepła nowej generacji w oparciu o innowacyjne jedyne na świecie rozwiązanie z zastosowaniem głowicy cieplnej. Specjaliści z zakresu termodynamiki i robotyki oraz energii odnawialnej zajmą się zaprojektowaniem układów sterowania, doborem elementów  i  systemem komunikacji.

Opracowana technologia będzie zgodna z najnowszymi normami EN 14511, EN 255 i będzie to całkowicie nowatorskie rozwiązanie techniczne, oparte na przemianach politropowych, a energia potrzebna do produkcji ciepła lub chłodu będzie pochodziła bezpośrednio z powietrza.

 

W efekcie badań powstanie PCNG która pozwoli obniżyć wydobycie paliw kopalnianych, emisję CO2 i innych szkodliwych związków, co będzie miało bezpośredni wpływ na ochronę środowiska naturalnego.
Dzięki innowacyjnej technologii PCNG nastąpi poprawa efektywności energetycznej i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

 

Wartość projektu: 5 151 424,01 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 660 953,92 PLN

 

 

 

Dotyczy:   Nowy sposób odzyskiwania ciepła z procesu sprężania.

 
Obieg rzeczywisty - warianty

Szczegóły w załączniku Obieg rzeczywisty - warianty


Obieg teoretyczny 2 stopniowy

Szczegóły w załączniku Obieg teoretyczny 2 stopniowy

 

Załącznik_1

Szczegóły w załączniku Załącznik_1
 

Załącznik_2a

Szczegóły w załączniku Załącznik_2a


Załącznik_2b

Szczegóły w załączniku Załącznik_2b


Załącznik_2c

Szczegóły w załączniku Załącznik_2c

 

Załącznik_2d

Szczegóły w załączniku Załącznik_2d
 

 

 

 

2016-09-26
Zobacz wszystkie

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji