Do góry

Agregaty do sprężania gazu
Agregat sprężarkowy 6D58R/LPG

Zastosowanie

Jednostopniowy agregat sprężarkowy typu 6D58R/LPG przeznaczony jest do sprężania gazów propan - butan.
Może być wykorzystywany do przetłaczania ww. gazów pomiędzy zbiornikami (np. stacjonarnym i transportowym) na zasadzie wytworzenia różnicy ciśnień pomiędzy zbiornikiem opróżnianym i napełnianym, poprzez odsysanie par ze zbiornika napełnianego i sprężanie ich do zbiornika opróżnianego.

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A.

 

Budowa

Agregat sprężarkowy 6D58R/LPG zbudowany jest z następujących głównych zespołów:

 

  • jednostopniowa, nieprzelotowa sprężarka tłokowa o widlastym układzie cylindrów i dławicowym uszczelnieniu wału korbowego, wyposażona w sterowany ciśnieniem oleju układ odciążeniasprężarki na czas rozruchu i ciśnieniowy układ smarowania;
  • silnik elektryczny, klatkowy, przeciwwybuchowy, z osłoną ognioszczelną, ze skrzynką zaciskową budowy wzmocnionej;
  • sprzęgło elastyczne łączące silnik ze sprężarką;
  • odolejacz z automatycznym układem powrotu oleju do sprężarki;
  • tablica z manometrami do pomiaru ciśnienia ssania, tłoczenia i oleju w układzie smarowania wyk. 01;
  • tablica aparatów zabezpieczających wyk. 02;
  • osuszacz (zbiornik ciśnieniowy) wyposażony w zawór bezpieczeństwa i manometr, będący równocześnie ramą nośną agregatu, umożliwiającą jego zblokowanie, transport oraz ustawienie na fundamencie.

 

Ponadto wyposażenie agregatu sprężarkowego stanowią:

  -  zawory odcinające umożliwiające odcięcie sprężarki od instalacji;

  -  filtr ssawny tkaninowo-siatkowy;

  -  zawór do dopełniania oleju do sprężarki;

  -  odpowietrznik.

 

Tablica aparatów zabezpieczających dla wykonania 02 wyposażona jest w: presostaty zabezpieczające przed stanami awaryjnymi, w wykonaniu przeciwwybuchowym klasy EEx ed II C T6 produkcji firmy TRAFAG - Szwajcaria ( lub odpowiednie ), to jest:

  -  presostat wysokiego ciśnienia wyłączający silnik sprężarki w przypadku wzrostu
     ciśnienia tłoczenia powyżej nastawionej wartości;

  -  presostat różnicowy wyłączający silnik sprężarki w przypadku spadku ciśnienia oleju w układzie
     smarowania w odniesieniu do ciśnienia ssania.

 

Uwaga :
Ponieważ presostat różnicowy jest aparatem o działaniu bezzwłocznym należy w instalacji elektrycznej zastosować układ opóźnienia wyłączania silnika napędowego sprężarki (zwłoka czasowa 15 - 30 sek.).

 

Działanie
Uruchomienie agregatu sprężarkowego odbywa się przy najniższej wydajności sprężarki dzięki zadziałaaniu układu odciążenia.
Po wzroście ciśnienia oleju następuje automatyczne wyłączenie układu odciążenia i agregat pracuje z pełną wydajnością.
Sprężarka zasysa pary gazu poprzez osuszacz, w którym zostaje wytrącona para mokra, oraz przez filtr i po sprężeniu wytłacza pary - poprzez odolejacz - do instalacji. Porywany wraz z parami gazu olej smarujący, odzyskiwany jest w zasadniczej części w odolejaczu, skąd dzięki zastosowaniu automatycznego zaworu pływakowego samoczynnie powraca do karteru sprężarki. Do okresowego usuwania kondensatu z osuszacza służy króciec R½.Dostawa agregatu
Agregat dostarczony jest kompletnie zmontowany, osuszony, z zaślepionymi króćcami oraz przeciwkołnierzami na króćcu ssawnym i tłocznym, z wyposażeniem wg poniższych wykonań:

Nr wykonania Wyposażenie
mm
01 Wykonanie standardowe z tablicą manometrów
02   Wykonanie z tablicą aparatów zabezpieczających

 

Przykład zamówienia:
Agregat sprężarkowy 6D58R/LPG, wyk. 02DANE TECHNICZNE AGREGATU 6D58M/LPG

L.p. Wielkości charakterystyczne Jedn.miary 6D58R/LPG
1 Wydajność objętościowa m³/h 80
2 Ilość cylindrów szt. 6
3 Srednica cylindra mm 58
4 Skok tłoka mm 58
5 Masa sprężarki kg 130
6 Czynnik roboczy - Propan - Butan
7 Max ciśnienie robocze (na wyjściu) MPa 1,6
8 Ciśnienie (na wejściu ) MPa 0,1 ÷ 1,1
9 Napełnienie olejem dm³ ok. 5,5
10 Zalecany gatunek oleju - - Mobil Glygoyle 22
- Shell Madrela T
- Esso Exxolub SLG
- FUCHS-Renolin PG150
11 Typ silnika - cSg 160 L4, Ne=15 kW 3x380/660 V, 50 Hz
12 Obroty silnika 1/min. 1450
13 Masa silnika kg 172
14 Masa agregatu kg 420

 

Zobacz schemat agregatu 6D58R/LPG

 


  

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji