Do góry

Wymienniki ciepła
Wymienniki ciepła

PAROWNIKI PŁASZCZOWO-RUROWE - typu PPL oraz PG.

Stosowane są do chłodzenia czynnika pośredniczącego (woda, glikol, solanka) w układzie chłodniczym amoniakalnym lub freonowym.

        

Wydajność chłodnicza od 26,5 do 2200 kW

 

Parowniki mają konstrukcję spawaną.

Zbudowane są z walcowego płaszcza, zamkniętego z obu stron dnami sitowymi, w których rozwalcowane są rury. Przestrzeń wewnątrzrurowa zamknięta jest dnami elipsoidalnymi.

Ciekły czynnik chłodniczy doprowadzany jest do przestrzeni międzyrurowej parownika, gdzie następuje jego odparowanie, a pary odprowadzane są króćcem w górnej części parownika.

 

 

SKRAPLACZE PŁASZCZOWO-RUROWE - typu SLB oraz SG

Przeznaczone są do skraplania par czynników chłodniczych przez chłodzenie jej za pomocą wody.

Powierzchnia wymiany ciepła od 10 do 1100 m2.

 

Skraplacze zbudowane są z płaszcza stalowego, den sitowych oraz pakietu rur. Przestrzeń wewnątrzrurową skraplacza zamykają dennice elipsoidalne.

Rury w skraplaczach typu SG mają rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną.

 

Wymienniki wykonane są zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE i oznakowane znakiem CE.

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji