Aktualności

Projekt współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica” S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu:

Prace B+R nad opracowaniem konstrukcji i technologii, pierwszej polskiej sprężarkowej geotermalnej pompy ciepła dużej mocy SPCDM o najwyższych, światowych parametrach eksploatacyjnych (BAT)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Przedmiotem  projektu  jest  opracowanie  w toku  badań przemysłowych  i  eksperymentalnych prac  rozwojowych, konstrukcji i technologii (BAT) pierwszej w Polsce i Europie Środkowej sprężarkowej pompy ciepła dużej mocy SPCDM 5MWt o wysokiej sprawności (COP>4), wykorzystującej jako dolne źródło ciepła energię geotermalną (innowacja produktowa w skali światowej). SPCDM znajdzie zastosowanie m.in. w miejskich i gminnych ciepłowniach, zastępując dotychczasowe ciepłownie węglowe, gazowe, olejowe (spalanie); przyczyni się do znacznej redukcji kosztów wytwarzania ciepła i generowanych zanieczyszczeń środowiska w porównaniu do systemów grzewczych opartych na konwencjonalnych rozwiązaniach.

Na problem badawczy składają się ograniczenia w dotychczas stosowanej w Polsce technologii pomp ciepła jak niska sprawność, niska temperatura zasilania (60-80°C) – w związku z tym konieczność stosowania dodatkowego źródła ciepła (spalanie gazu), wysoka emisja zanieczyszczeń atmosferycznych oraz wysokie koszty produkcji ciepła. Proponowane rozwiązanie ma wyeliminować te wady.

W ramach projektu prowadzone będą badania dotyczące maksymalizacji sprawności SPCDM 5MWt, doboru nowych czynników chłodniczych w obiegu termodynamicznym, sterowania, monitorowania i optymalizacji procesu generowania ciepła.

Opracowane  zostaną  cechy  i  parametry  konstrukcyjne,  kinematyczne  i  termodynamiczne  pompy  ciepła  SPCDM  w  oparciu o sprężarkę odśrodkową dużej mocy 5MW. Specjaliści z zakresu termodynamiki, przepływów, budowy maszyn i urządzeń OZE zajmą się zaprojektowaniem całego systemu SPCDM w spójne urządzenie możliwe do zastosowania w warunkach operacyjnych. 

W efekcie badań powstanie urządzenie Sprężarkowa Pompa Ciepła Dużej Mocy 5MWt, która pozwoli obniżyć wydobycie paliw kopalnianych, emisję CO2 i innych szkodliwych związków, co będzie miało bezpośredni wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Dzięki innowacyjnej technologii SPCDM nastąpi poprawa efektywności energetycznej i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

 

Wartość projektu: 10 570 575PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 7 001 312,50PLN

2020-03-26

 

2020-03-30
Zobacz wszystkie

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji