Do góry

Wymienniki ciepła
Akumulacyjne chłodnice wody typu ACW

 
PRZEZNACZENIE
 

 

Akumulacyjne chłodnice wody ACW służą do gromadzenia „zimna” w formie lodu namarzniętego na rurach parowników wężownicowych, będącego zapasem na czas zwiększonego zapotrzebowania „zimna”, przekraczającego bieżącą wydajność układu chłodniczego. Chłodnice ACW mogą być stosowane w przemyśle piwowarskim, mleczarskim, itp., a więc tam, gdzie normalne ciągłe zapotrzebowanie zimna jest niższe niż w pewnych fazach, względnie procesach technologicznych występujących raz lub kilka razy na dobę i trwających stosunkowo niedługo. Zasobniki te mogą być stosowane do gromadzenia zimna z równoczesną wymianą ciepła na zewnątrz przez wodę obiegową. Mogą też spełniać rolę chłodnic wody bez akumulacji zimna.  
 
 
BUDOWA:
Chłodnice ACW wykonywane są w dwóch wielkościach: ACW-11 i ACW-22 jako prostopadłościenne zbiorniki otwarte z wbudowanymi układami parowników wężownicowych.
Podstawowymi elementami, z których zbudowane są akumulacyjne chłodnice wody typu ACW są:
  • zbiornik wody,
  • baterie parowaczy,
  • dwa mieszadła,
  • nakrywa.
Baterie parowaczy składają się z wężownic ustawionych obok siebie pionowo w odstępach umożliwiających narastanie na nich warstwy lodu o grubości 30mm. Zbiornik wody przedzielony jest przegrodą pionową i poziomą. Powstałe w ten sposób komory obiegowe zapewniają maksymalny skutek chłodniczy. Izolacja zimnochronna ścian pionowych i nakrywa wykonane są z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowych.
 
DANE TECHNICZNE

Typ

Pole powierzchni wężownic

po stronie zewn.

m2

Długość rur

m

Akumulacja zimna

przy grubości warstwy lodu 30mm

kcal

Pojemność wężownicy

m3

Masa

kg

ACW-11

56,8

603

203300

0,170

3726

ACW-22

110,2

1203

455000

0,332

6490

 

WYPOSAŻENIE
Typ
Nr pozycji na rysunku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bateria dolna
Bateria górna
Zawór ZRPb10
Zawór
ZS10
Zawór
ZKs10
Przepustnica klapowa DN50
Zawór kulowy 1½’’
Mieszadło MS
Silnik elektryczny
Moc
Obr/min
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
 
szt.
kW
-
ACW-11
2
2
4
1
1
1
1
300
2
3
960
ACW-22
4
4
8
1
1
1
1
290
2
5,5
960

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji