Aktualności

Sprężarkowa pompa ciepła dużej mocy SPCDM-5MWt

 

PRZEZNACZENIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA DUŻEJ MOCY SPCDM-5MWt.

 

Sprężarkowa pompa ciepła SPCDM-5MWt to nowy produkt przeznaczony do produkcji ciepła, zwłaszcza w ciepłowniach geotermalnych. Nowa pompa pozwoli na lepsze wykorzystanie polskiego potencjału geoenergetycznego, który wielokrotnie przekracza potrzeby kraju. Pompa ciepła SPCDM-5MWt może być zastosowana m.in. w gminnych ciepłowniach, zastępując dotychczasowe ciepłownie węglowe, gazowe, olejowe (spalanie); przyczyni się do znacznej redukcji kosztów wytwarzania oraz generowanych zanieczyszczeń w porównaniu do systemów grzewczych opartych na konwencjonalnych rozwiązaniach produkcji ciepła jak węgiel, gaz, ropa, drewno, itp. Produkcja ciepła przy pomocy pomp typu SPCDM jest zero emisyjna.

 

Pompa ciepła SPCDM o mocy 5MWt jest w stanie wytworzyć wodę ciepłowniczą o temperaturze do 140°C na wylocie, co umożliwia jej bezpośrednie wprowadzenie do sieci. Wysoka temperatura wody na wylocie z pompy pozwala na zastosowanie jej w systemach do produkcji energii elektrycznej, zaś nadwyżki ciepła mogą być wykorzystane w ciepłownictwie.

 

Sprężarkowa pompa dużej mocy SPCDM-5MWt w pełni wpisuje się w trendy rozwoju OZE umożliwiając generowanie czystej energii geotermalnej i odciążenie branży energetycznej związane z redukcją wykorzystania paliw kopalnych na rzecz maksymalizacji wykorzystania potencjału odnawialnej energii geotermalnej.

 

Ciepłownia geotermalna, w porównaniu z tradycyjną, posiada większą sprawność, niższe koszty użytkowania oraz zazwyczaj bardzo długi okres eksploatacji (nawet kilkadziesiąt lat) przy równoczesnej możliwości zlokalizowania całości instalacji pod ziemią (co może mieć kluczowe znaczenie dla zastosowań specjalnych). Ciepłownie geotermalne są szansą na rozwój sektora energetycznego. Posiadają liczne zalety, m.in.:
• nie zanieczyszczają środowiska,
• pracują bez przerw technologicznych (w odróżnieniu od innych źródeł OZE jak np. energia wiatrowa),
• nie wymagają licznego personelu i mogą być sterowane zdalnie,
• rozproszenie w terenie skraca odległość przesyłu energii i zmniejsza związane z tym koszty.

 

PARAMETRY PRACY SPRĘŻARKOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ POMPY CIEPŁA SPCDM-5MWt.

 

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA COP OD PARAMETRÓW PRACY POMPY SPCDM-5MWt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA SPRĘŻARKOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ POMPY CIEPŁA SPCDM5MWt

 

W skład sprężarkowej wysokotemperaturowej pompy ciepła SPCDM5MWt wchodzą następujące główne zespoły i układy funkcjonalne:

• Agregat sprężarkowy AS430-2,
• Wymienniki ciepla: • Schładzacz par, • Skraplacz, • Regenerator, • Parownik,
• Instalacja elektryczna i system sterowania i monitoringu.

 

AGREGAT SPRĘŻARKOWY AS430-2

Agregat sprężarkowy AS430-2 zbudowany na bazie sprężarki odśrodkowej S430-2.

 

 

Podstawowe zespoły agregatu sprężarkowego to:

•  sprężarka odśrodkowa dwustopniowa bezolejowa,
•  zespół napędowy przekładnia i silnik elektryczny, lub silnik wysokoobrotowy z falownikiem,
•  sprzęgło elastyczne – metalowe,
•  rama nośna agregatu sprężarkowego,
•  układ elektryczny - sterowania i zabezpieczenia,
• układ chłodzenia oleju, wg indywidualnego wyboru,
• układ bezstopniowej regulacji wydajności w zakresie 50 ÷ 100 %,
• urządzenia kontrolno-pomiarowe i zabezpieczające.

Agregat sprężarkowy stanowi zblokowaną jednostkę funkcjonalnie przystosowaną do pracy w pompach ciepła, oraz dużych urządzeniach chłodniczych. W wykonaniu specjalnym po wyposażeniu w urządzenia elektryczne przystosowane do strefy zagrożenia wybuchem możliwe jest również zastosowanie do sprężania gazu ziemnego.

 

SPRĘŻARKA WIROWA ODŚRODKOWA S430-2.

Podstawowe zespoły sprężarki S430-2 to:

  • konfuzor wlotowy,
  • regulowane kierownice wlotowe,
  • zespół wirników – 2 stopnie,
  • kierownice międzystopniowe,
  • korpus tłoczny z kanałem wylotowym,
  • uszczelnienie czołowe,
  • zespół łożysk ślizgowych (poprzeczne i wzdłużne),
  • komplet czujników pomiarowych

 

         Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia sprężarki S430-2 dla czynnika 1336

 


ZALETY SPRĘŻAREK ODŚRODKOWYCH.

• Wysoka sprawność sprężania,
• Pewność pracy: niezawodność, prosta konstrukcja, bardzo mała ilość części ruchomych,
• Wygoda użytkowania: długie okresy między przeglądami,
• Oszczędność w eksploatacji oleju w obiegu czynnika,
• Łatwość obsługi: praca w pełni automatyczna, prosty i łatwy w użyciu pulpit sterowniczy,
• Pełny monitoring, rejestracja parametrów pracy  oraz możliwość zdalnego sterowania.

 

SCHEMAT SPRĘŻARKOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ POMPY CIEPŁA SPCDM5MWt.

 

Opis do schematu.

01 Sprężarka odśrodkowa dwustopniowa bezolejowa,
02 Zespół napędowy przekładnia i silnik elektryczny,
03 Schładzacz par,
04 Skraplacz,
05 Regenerator,
06 Parownik,
07 Szafa sterownicza

 

 

WYMIARY GABARYTOWE SPRĘŻARKOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ POMPY CIEPŁA SPCDM5MWt.

 

 

 

 

2022-02-07
Zobacz wszystkie

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji