Do góry

Sprężarki i agregaty sprężarkowe
Śrubowe agregaty sprężarkowe

Chłodnicze agregaty sprężarkowe typu ASR

  Budowa

W skład agregatu sprężarkowego wchodzą następujące główne zespoły i układy funkcjonalne:

 • sprężarka śrubowa - z dwoma wirnikami o zarysie asymetrycznym
 • silnik elektryczny - klatkowy
 • sprzęgło elastyczne - metalowe
 • odolejacz poziomy - stanowiący jednocześnie konstrukcję nośną agregatu i zbiornik oleju
 • układ hydrauliczny - smarowania, sterowania, chłodzenia, itp.
 • układ elektryczny - sterowania i zabezpieczenia
 • układ chłodzenia oleju wg indywidualnego wyboru
 • układ bezstopniowej regulacji wydajności w zakresie 11÷100%
 • urządzenia kontrolno - pomiarowe i zabezpieczające
 • zawór odcinający po stronie ssawnej i tłoczonej sprężarki.
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A.: agregat sprężarkowy typu ASR

Agregat sprężarkowy stanowi zblokowaną jednostkę funkcjonalnie przystosowaną do pracy w urządzeniach chłodniczych zautomatyzowanych lub obsługiwanych ręcznie. Zabudowa agregatu jest zwarta i nie wymaga specjalnych fundamentów oraz śrub kotwiczących, a dostarczane wraz z agregatem sprężarkowym amortyzatory zapewniają wysoką skuteczność tłumienia drgań przenoszonych na podłoże. Przy doborze fundamentu należy uwzględnić obciążenia statyczne agregatu.


Zalety sprężarek śrubowych ASR
 

 • Pewność pracy: prosta konstrukcja, bardzo mała ilość części ruchomych, duża niezawodność
 • Wygodne użytkowanie: długie okresy między przeglądami, niski poziom hałasu
 • Oszczędność w eksploatacji, wysoki współczynnik wydajności chłodniczej, ograniczone zużycie oleju, automatyczne dostosowanie wydajności do obiegu cieplnego
 • Łatwość obsługi: praca automatyczna, prosty i łatwy w użyciu pulpit sterowniczy, możliwość zdalnego sterowania.

Schemat agregatu sprężarkowego śrubowego

1 - Filtr ssawny gazowy
2 - Zawór odcinająco-zwrotny
3 - Sprężarka śrubowa
4 - Odolejacz
5 - Sprzęgło podatne
6 - Silnik
7 - Zawór zwrotny
8 - Zawór odcinający
9 - Filtr oleju
10 - Pompa oleju
11 - Zawór przelewowy oleju
12 - Chłodnica oleju (wodna lub termosyfonową)
13 - Układ wstrzykowy

Uwaga: pozycje 12 i 13 nie muszą występować jednocześnie, mogą występować jako opcje osobne.
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A.: schemat agregatu sprężarkowego śrubowego

 

Sterowanie i napęd

Agregat sprężarkowy realizuje wszystkie czynności rozruchowe oraz czynności związane z jego zatrzymywaniem (w tym awaryjnym) całkowicie automatycznie w zaprogramowanym cyklu. Praca agregatu w tym regulacja wydajności - może przebiegać automatycznie lub ręcznie.
Wszystkie agregaty sprężarkowe śrubowe ASR wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania.

 


 

Układy sterowania agregatu umożliwiają automatyczną regulację wydajności sprężarki w zależności od zadanych parametrów pracy. Aktualny poziom wydajności wskazywany jest bezpośrednio na sprężarce oraz na panelu sterowania w skrzynce sterowniczej. Mikroprocesorowy system sterowania może regulować wydajność sprężarki w funkcji temperatury lub ciśnienia parowania w zależności od rodzaju zastosowanego czujnika.
Sprężarka śrubowa napędzana jest przez silnik elektryczny budowy klatkowej o mocy dobranej odpowiednio do zapotrzebowania przy określonych parametrach pracy (t0, tm, tk), tj. od 50 do 1100 kW i napięciu zasilania: 3/400V, 50Hz lub innym.

 


 

Ekonomizer
W celu zwiększenia wydajności chłodniczej i poprawy efektywności urządzenia, w którym pracują sprężarki śrubowe można zastosować system ekonomizera.
Wszystkie agregaty sprężarkowe typu ASR są przystosowane do pracy w układzie ekonomizera.

Wydajność chłodnicza agregatów ASR pracujących w układzie ekonomizera:

Qe= Ye x Qo

gdzie:
Qo - wydajność chłodnicza wg tabeli
Ye - współczynnik wydajności chłodniczej ekonomizera z wykresu

 Wydajność chłodnicza i zapotrzebowanie mocy:

Ne= Ne(z tabeli) x k
Qo= Qo(z tabeli) x k

przy czym dla:

ASR163A   
 k = 0,512
ASR163AF  k = 0,763
ASR204A   → k = 1,000
ASR204AF → k = 1,492
ASR255A    k = 1,953
ASR255AF → k = 2,913

Główne dane techniczne agregatów:

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Sprężarka

SR163

SR163F

SR204

SR204F

SR255

SR255F

Średnica wirników

mm

163

204

255

Stosunek długości wirnika do średnicy

-

1,65

Teoretyczna wydajność objętościowa

m3/h

610

910

1200

1790

2340

3490

Obroty

1/min

2950

Stosunek objętości wbudowanej

-

2,6-3,5-4,8 wg potrzeb

Regulacja wydajności

%

11-100%

Masa

kg

750

1000

1500


 

Przy zamówieniu należy podać typ agregatu zgodnie z przedstawionym poniżej kodowaniem:

 

Dodatkowe wyposażenie - na życzenie
- szafa elektryczna do rozruchu silników
- ekonomizer
- zbiornik termosyfonu

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji