Do góry

Agregaty do sprężania gazu
Agregat sprężarkowy typu ASR163/LPG do sprężania gazów propan-butan

Zastosowanie

Śrubowe agregaty sprężarkowe typu ASR163/LPG przeznaczone są do przetłaczania cieczy i skro-plonych gazów (takich jak propan-butan i amoniak) pomiędzy zbiornikami, załadunku i rozładunku cieczy, poboru fazy gazowej w celu skroplenia i na potrzeby techniczne. Przykładowe zastosowanie przy rozładowywaniu wagonów - cystern w strefie zagrożenia wy-buchem Z1.

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL-Dębica S.A.

Budowa

Główne zespoły i układy funkcyjne agregatu ASR163/LPG to:

 

   - sprężarka śrubowa - z dwoma wirnikami o zarysie asymetrycznym,

   - silnik elektryczny w wykonaniu Ex, do pracy w strefie zagrożonej wybuchem,

   - odolejacz poziomy, stanowiący jednocześnie zbiornik oleju, z automatycznym układem
      powrotu oleju do sprężarki,

   - chłodnica powietrzna do chłodzenia oleju z silnikami wentylatorów w wykonaniu Ex,

   - zawór odcinająco-zwrotny po stronie ssawnej sprężarki,

   - układ bezstopniowej automatycznej regulacji wydajności w zakresie 11-100%,

   - układ sterowania i zabezpieczenia oparty na bazie sterownika mikroprocesorowego,

   - szafa zasilająca do agregatu i szafka sterownicza - do zabudowy poza strefą zagrożenia
     wybuchem; w strefie - zabudowane na agregacie w wykonaniu Ex- znajdują się tylko czujniki,
     zawory elektromagnetyczne i silnik oraz panel operatora z 3. przyciskami.

 

Zabudowa agregatu nie wymaga specjalnych fundamentów oraz śrub kotwiczących. Dostarczane wraz z urządzeniem amortyzatory zapewniają wysoką skuteczność tłumienia drgań przenoszonych na podłoże. Przy doborze fundamentu należy uwzględnić tylko obciążenia statyczne agregatu.

 

Działanie
Sprężarka zasysa pary gazu przez filtr i po sprężeniu wtłacza je - poprzez odolejacz - do instalacji. Porywany wraz z parami czynnika olej, smarujący i chłodzący mechanizmy sprężarki, odzyskiwany jest w odolejaczu. Układ sterowania dostosowuje wydajność sprężarki do aktualnego zapotrzebowania i zabezpiecza urządzenie przed stanami awaryjnymi - wyłączając silnik sprężarki w przypadku wzrostu ciśnienia tłoczenia powyżej nastawionej wartości oraz w przypadku spadku ciśnienia oleju w układzie sma-rowania poniżej wartości zadanej w odniesieniu do ciśnienia ssania.Dostawa agregatu
Agregat dostarczany jest w następujących zespołach transportowych, z zaślepionymi króćcami:

   -  agregat sprężarkowy śrubowy ASR163/LPG,
   -  szafa zasilająca do agregatu,
   -  szafka sterownicza z zabudowanym sterownikiem i oprogramowaniem.

Wykonanie agregatu zgodne z dyrektywą ATEX, a aparatów ciśnieniowych, rurociągów i armatury, zgodne z dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC PED. Urządzenie ze znakiem CE.Dane techniczne agregatu ASR163/LPG

L.p. Wielkości charakterystyczne Jedn.miary ASR163/LPG
1 Wydajność objętościowa teoretyczna sprężarki m³/h 610
2 Czynnik roboczy - Propan - Butan
3 Maksymalne ciśnienie robocze (na wyjściu) MPa 1,6
4 Ciśnienie (na wejściu ) MPa 0,01 - 0,5
5 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla warunków jw. kW 87
6 Zastosowany silnik (w obudowie przeciwwybuchowej) - Ne=110 kW 3x400V, 50 Hz
7 Obroty silnika 1/min. 2950
8 Napełnienie olejem dm³ 100
9 Zawartość oleju w gazie tłoczonym ppm 5÷10
10 Zalecany gatunek oleju - Według DTR
11 Masa agregatu kg 1320

 

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji